Tack för att du använder Veterinär Maria Conradsson ABs webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Veterinär Maria Conradsson AB.

Genom att gå in på Veterinär Maria Conradsson ABs webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Veterinär Maria Conradsson AB förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Veterinär Maria Conradsson AB förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Veterinär Maria Conradsson AB har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Veterinär Maria Conradsson AB.

De varumärken eller andra kännetecken som Veterinär Maria Conradsson AB äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Veterinär Maria Conradsson AB. Veterinär Maria Conradsson ABs varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Veterinär Maria Conradsson AB ansvarar inte i något fall för länkar från Veterinär Maria Conradsson ABs webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Veterinär Maria Conradsson ABs webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Veterinär Maria Conradsson AB för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Veterinär Maria Conradsson ABs webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Veterinär Maria Conradsson ABs webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Veterinär Maria Conradsson AB alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Veterinär Maria Conradsson AB inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

Veterinär Maria Conradsson AB ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Veterinär Maria Conradsson ABs Användarvillkor är du välkommen att kontakta mig:

Veterinär Maria Conradsson AB
Olof Palmes Gata 21
903 23 Umeå

Kontaktformulär