Maria Conradsson

Jag minns egentligen inte när jag bestämde mig för att bli veterinär, men det måste ha varit någon gång på högstadiet. Då tillbringade jag all min fritid i ett stall, provade på både att rida och köra travhästar, men mest av allt gillade jag att ta hand om hästarna.

Jag tog min veterinärexamen 1988.

Efter ett drygt år med olika vikariat som distriktsveterinär blev jag antagen som utbildningsveterinär hos ATG 1990. Utbildningen bestod i handledd tjänstgöring på olika hästkliniker och hästsjukhus, föreläsningar och obligatoriska moment, vissa obligatoriska kurser och litteraturstudier samt ett specialarbete/vetenskaplig artikel.

Efter utbildningen började jag jobba på ATGs Hästklinik i Umeå, först som klinikveterinär och senare som klinikchef.

1998 erhöll jag min Specialistkompetens i hästens sjukdomar.

Jag deltar kontinuerligt i kurser och kongresser som bidrar till min vidareutbildning, både i Sverige och utomlands. Jag har ofta kontakt med kollegor i mitt numera ganska stora nätverk, och jag konsulterar gärna en kollega om så behövs.

Jag har sedan tonåren haft egna hästar, travhästar, fölston och föl och lagt all min fritid på hästarna. De senaste åren har jag dock lagt ”hästeriet” på is (tillfälligt?) och ägnar min fritid åt min sommarstuga och återkommande resor till Afrika.

Jag tar nu steget ut från kliniken och ut till stallarna och ser fram emot att kunna utföra mitt arbete med samma höga kvalité om tidigare fastän hemma hos er i stallet.